Huisregels


Om de Zonger Moere Zitting Oesjbik goed te laten verlopen gelden de volgende huisregels op de Markt:

 • Van de gemeente zijn de volgende zaken niet toegestaan:
  • Sterk alcoholische drank; neem deze dus ook niet zelf mee!
  • Glaswerk; vandaar dat drank verstrekt zal worden in plastic glazen.
 • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Bij vermeend dronkenschap wordt aan de bezoeker geen alcoholische drank meer verstrekt.
 • Gekochte penningen worden niet teruggenomen. De penningen zijn volgend jaar ook nog geldig.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • In geval van ongeregeldheden en/of wildplassen worden bezoekers verzocht het evenement te verlaten.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel aan bezoekers of schade aan goederen van bezoekers.